Valmynd Leit

Nordisk konferens om språk och könNordisk konferens om språk och kön

Den tionde nordiska konferensen om språk och kön äger rum den 20 och 21 oktober 2017, på Akureyris universitet i norra Island. Konferensen hålls nu för första gången på Island. Som tidigare välkomnar den alla som arbetar med språk och kön inom olika forskningsfält, med en förhoppning om att den utgör ett inspirerande och givande forum för utbyte av idéer inom forskningsområdet och dess diverse teoretiska och metodologiska aspekter. Bidrag inom ramarna för sociolingvistik, diskursanalys, samtalsanalys, språkhistoria och dialektologi välkomnas, samt från områden som sociologi, genusforskning, pedagogik och flera.

See information in English 

Plenarföreläsare:

 • Helga Hilmisdóttir, Árna Magnússons Institut, Island
  Gender and Personal Pronouns in Icelandic Debates and Conversations

 • Jón Ingvi Kjaran, Islands Universitet, Island
  “Fag, dude, dyke, fat or hot”. Word prevalence among high school students in terms of gender/sexual stereotypes
 •  
 • Kristina Fjelkestam, Stockholms universitet, Sverige
  "How I Learned to Love the Bomb": Peirce and Feminist Semiotics

 • Stina Ericsson, Linnéuniversitetet, Sverige
  Sustaining and Challenging Gender and Sexuality Norms: Cis, Hetero, and Family Normativities in Children's Interactions

Föredrag: Föredragen är uppdelade i 20 minuters presentation och 10 minuters diskussion.

Abstrakt: Insändes senast 30 maj 2017. 

Skicka in abstrakt

Worskhopförslag: Skickas senast 30 maj 2017 till finnurf@unak.is.  

Anmälan: Öppnas 3 april. 

Konferensspråk: Danska, norska, svenska eller engelska.

Konferenskommittén: Andrea Hjálmsdóttir, Brynhildur Þórarinsdóttir, Finnur Friðriksson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Margrét Jóhannsdóttir.

Se sociolingvistisk Kalendarium 

 


University of Akureyri Research Centre

Borgir v/Norðurslóð              600 Akureyri, Iceland              rha@unak.is              S. +354 460 8900   

Mailinglist registration