Valmynd Leit

Program - Språk och kön

Preliminärt program

Fredag 20. oktober

8:30 - 9:15  Registrering och kaffe

9:15 - 9:45  Konferensen öppnas

9:45 - 10:45  Plenarföredrag

10:45 - 11:00  Kaffe och förfriskningar

11:00 - 12:45  Sektionsföredrag

12:45 - 13:45  Lunch

13:45 - 15:30  Sektionsföredrag

15:30 - 15:45  Kaffe och förfriskningar

15:45 - 16:45  Plenarföredrag

19:00: Konferensmiddag

 

Lördag 21. oktober

9:00 - 10:00  Plenarföredrag

10:00 - 10:15  Kaffe och förfriskningar

10:15 - 12:00  Sektionsföredrag

12:00 - 13:00  Lunch

13:00 - 14:45  Sektionsföredrag

14:45 - 15:00  Kaffe och förfriskningar

15:00 - 16:00  Plenarföredrag

 

Preliminary program

Friday 20. October

8:30 - 9:15 Registration and coffee

9:15 - 9:45 Opening ceremony

9:45 - 10:45 Keynote

10:45 - 11:00 Coffee and refreshments

11:00 - 12:45 Parallel sessions

12:45 - 13:45 Lunch

13:45 - 15:30 Parallel sessions

15:30 - 15:45 Coffee and refreshments

15:45 - 16:45 Keynote

19:00 Conference dinner

 

Saturday 21.October

9:00 - 10:00 Keynote

10:00 - 10:15 Coffee and refreshments

10:15 - 12:00 Parallel sessions

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 14:45 Parallel sessions

14:45 - 15:0 Coffee and refreshments

15:00 - 16:00  Keynote

 

 


University of Akureyri Research Centre

Borgir v/Norðurslóð              600 Akureyri, Iceland              rha@unak.is              S. +354 460 8900   

Mailinglist registration