44 verkefni hlutu styrk úr Sprotasjóði fyrir skólaárið 2009-2010.

Sprotasjóður var stofnaður samkvæmt 15. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla, 34. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla og 53. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla. Sjóðurinn hefur það hlutverk að styðja við þróun og nýjungar í skólastarfi í leik-, grunn- og framhaldsskólum í samræmi við stefnu stjórnvalda og aðalnámskrá viðkomandi skólastiga. RHA - Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri sér um umsýslu á sjóðnum fyrir hönd menntamálaráðuneytisins.

Mennta- og menningarmálaráðherra hefur ákveðið að tillögu stjórnar, að veita styrki til 44 verkefna að upphæð tæplega 44. millj. kr., en samtals voru umsóknir 143.

Áherslusvið sjóðsins voru að þessu sinni:

Sveigjanleiki og fjölbreytni í námi og kennsluháttum

Lestrarkennsla og læsi í víðum skilningi.

Fimm manna stjórn metur umsóknir og gerir tillögur til mennta- og menningarmálaráðherra um styrkveitingar. Í nefndinni eru fulltrúar frá Kennarasambandi Íslands, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Samstarfsnefnd háskólastigsins og mennta- og menningarmálaráðuneyti.

Verkefni sem hlutu styrk:


Styrkþegi

 

Nafn verkefnis

 

Úthlutun í kr.

 

Framhaldsskólastig

 

 

 

 

 

Fjölbrautaskólinn  Garðabæ

 

Hönnunar og markaðsbraut við Fjölbrautaskólann í Garðabæ

 

1.700.000

 

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra

 

Gagnvirkar töflur í kennslu

 

600.000

 

Fjölbrautaskólinn  í Breiðholti

 

Mentorar/aðstoða nemendur af sama uppruna

 

800.000

 

Flensborgarskólinn, Hafnarfirði

 

Nýir kennsluáfangar í Flensborg

 

500.000

 

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ

 

Einstaklingsmiðað nám í umhverfisfræði og dönsku

 

1.500.000

 

Menntaskólinn í Kópavogi

 

Þverfaglegt viðfangsefni

 

2.500.000

 

Menntaskólinn við Hamrahlíð

 

Lýðræði, stjórnmál og sjálfbærni í framhaldsskóla

 

1.000.000

 

Menntaskólinn við Sund

 

Breytingastofa og starfsendarannsókn

 

2.300.000

 

Verzlunarskóli Íslands

 

Þróað læsi (upplýsinga- og menningarlæsi)

 

1.000.000

 

Grunnskólastig

 

 

 

 

 

Háskólinn á Akureyri

 

Fágæti og furðuverk

 

450.000

 

Austurbæjarskóli

 

Efling læsis í Austurbæjarskóla

 

500.000

 

Álftanesskóli

 

Lestur og  ritun. Markviss efling læsis, lesskilnings og færni nemenda í ritun

 

550.000

 

Breiðagerðisskóli

 

Byrjendalæsi

 

400.000

 

Breiðagerðisskóli

 

Læsi til framtíðar- Orð af orði

 

600.000

 

Grsk. Ljósaborg

 

Til móts við náttúruna

 

700.000

 

Grundaskóli

 

Þróunarverkefni í byrjendalæsi

 

1.000.000

 

Grunnskóli Seltjarnarness

 

Sex ný lönd á Fjölmenningarvef barna

 

600.000

 

Grunnskóli Snæfellsbæjar

 

Átthagafræði í skólum Snæfellsbæjar

 

700.000

 

Grunnskóli Vestmannaeyja

 

Grunnskóli Vestmannaeyja- náttúruskóli

 

1.200.000

 

Háteigsskóli

 

Að auka orðaforða nemenda með aðferðum leiklistar

 

700.000

 

Hjallaskóli

 

Lestrarkennsla og læsi

 

700.000

 

Hraunvallaskóli

 

Byrjendalæsi

 

900.000

 

Hvaleyrarskóli

 

Björgin

 

800.000

 

Korpuskóli

 

 L-9 þróunarverkefni. Lestur í Grafarvogi

 

880.000

 

Langholtsskóli

 

Útikennsla og námsmat

 

800.000

 

Laugalækjarskóli

 

Verkferlar í læsi og ritun í Laugalækjarskóla

 

600.000

 

Lindaskóli

 

Lestrarkennsla og læsi/Lestrarátak í 2-7. bekk

 

600.000

 

Melaskóli

 

Lestrarkennsla og læsi í víðum skilningi með fjölbreyttum kennsluháttum

 

900.000

 

Myndlistaskólinn í Reykjavík

 

Dindilyndi - verði gjafa gagnstreymi

 

800.000

 

Seljaskóli

 

Í upphafi skyldi endinn skoða - samræmt námsmat og snemmtæk íhlutun í lestri í 1.- 4. bekk

 

700.000

 

Seyðisfjarðarskóli/Skaftafell, miðstöð myndlistar

 

Fræðsluverkefni Skaftafells 2009-2010 "hugmyndavinna"

 

500.000

 

Sjálandsskóli

 

Þemakennsla á unglingastigi

 

400.000

 

Víðistaðaskóli

 

Breytt og bætt námsmat

 

600.000

 

Ölduselsskóli

 

Upplýsinga- og þjónustuvefur um náms- og starfsráðgjöf á grunnskólastigi

 

600.000

 

Leikskólastig

 

 

 

 

 

Leikskólinn Krílakot

 

Tónar eiga töframál

 

1.000.000

 

Leikskólinn Kiðagil

 

Leikskólalæsi

 

1.000.000

 

Leikskólinn Tjarnarland

 

Á vegamótum

 

500.000

 

Leikskólinn Vesturborg

 

Ég og Vesturbærinn minn í námi og leik

 

700.000

 

Skólaskrifstofa Garðabæjar

 

Lesmál- Sögu og samverustundir í leikskólum Garðabæjar

 

800.000

 

Þvert á skólastig

 

 

 

 

 

Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar

 

PALS - læsi í leik- og grunnskólum í Mosfellsbæ

 

3.000.000

 

Brekkubæjarskóli

 

6+1 Trait- kennsla við ritun

 

400.000

 

Egilsstaðaskóli

 

Umhverfislæsi og staðarstolt - nýsköpunarmennt sem tæki til skilnings og athafna

 

2.250.000

 

Laugalækjarskóli

 

Tungumálatorg

 

2.500.000

 

Menntaskóli Borgarfjarðar

 

Borgarfjarðarbrúin

 

2.200.000

 

 

 

 

 

43.430.000