Jafnlaunakönnun Akureyrarbæjar 2012

RHA gerði úttekt á launakjörum starfsfólks Akureyrarbæjar árið 2012 og var rannsókninni sérstaklega ætlað að varpa ljósi á hugsanlegan kynbundinn launamun meðal starfsmanna bæjarins.

Helstu niðurstöður eru að óútskýrður launamunur karla og kvenna var 3,9% í heildarlaunum starfsfólks í fullu starfi þegar búið var að taka tillit til menntunar, starfs, deildar, aldurs, starfaldurs og vinnutíma. Óútskýrður launamunur karla og kvenna var 1,5% í dagvinnulaunum starfsfólks uppreiknuð miðað við fulla stöðu þegar búið var að taka tillit til menntunarálags, starfs, deildar, aldurs, starfaldurs og vinnutíma, körlum í vil.

Í úttekt sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gerði árið 1998 á launum starfsfólks Akureyrarbæjar kom í ljós að þegar búið var að taka tillit til menntunar, starfs, deildar, aldurs, starfaldurs og vinnutíma voru heildarlaun kvenna 8% lægri en heildarlaun karla. Þessi munur var kominn niður í 2-3% árið 2007 en hefur nú hækkað lítillega aftur og er 3,9% í þessari nýju rannsókn RHA.

Hvað dagvinnulaunin varðar þá kom í ljós í úttektinni árið 2007 að þegar búið var að taka tillit til áhrifaþátta voru dagvinnulaun kvenna 1,0% hærri en dagvinnulaun karla. Nú hefur þetta snúist við og hafa konur nú 1,5% lægri dagvinnulaun en karlar að teknu tilliti til áhrifaþátta.

Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri á Akureyri, segist ánægður með að þessi rannsókn hafi verið gerð og telur mikilvægt að slík vinna fari reglulega fram. „Ég gerði mér vonir um að niðurstaðan væri ekki síðri en árið 2007 og helst betri því auðvitað á kynbundinn launamunur ekki að þekkjast. Hins vegar kemur í ljós að það hefur heldur sigið á ógæfuhliðina ef svo má að orði komast þótt breytingin sé ekki mikil og kynbundinn launamunur hjá okkur sé talsvert minni en hjá öðrum miðað við kannanir. Nú er það okkar hlutverk að rýna í tölurnar og skoða hvar við getum bætt okkur.“ segir Eiríkur Björn.

Bæjarráð, samfélags- og mannréttindaráð og kjarasamninganefnd Akureyrarbæjar hafa ákveðið að stofna vinnuhóp sem hefur það hlutverk að greina ástæður þess að munur mælist á launum kynjanna og gera tillögur að úrbótum.