Jarðgöng á Austurlandi - Mat á samfélagsáhrifum og arðsemi.

RHA hefur nú lokið við gerð skýrslu um Jarðgöng á Austurlandi, Mat á samfélagsáhrifum og arðsemi.  Var skýrslan kynnt nýrri samgöngunefnd Sambands Sveitarfélaga á Austurlandi (SSA) þann 24. október sl. 

RHA hefur nú lokið við gerð skýrslu um Jarðgöng á Austurlandi, Mat á samfélagsáhrifum og arðsemi.  Var skýrslan kynnt nýrri samgöngunefnd Sambands Sveitarfélaga á Austurlandi (SSA) þann 24. október sl.  Verkið var mjög viðamikið enda langflestir jarðgangakostir á Austurlandi metnir út frá fjórum matsflokkum samkvæmt aðferðafræði sem RHA er að þróa.  Flokkarnir fjórir eru: Arðsemi, tenging atvinnu- og búsvæða, umferðaröryggi og byggðaþróun.  Ekki er vitað til þess að áður hafi jafn ítarlegur samanburður verið gerður á mörgum vegaframkvæmdum samtímis.  Helsta niðurstaða skýrslunnar er að eftir útilokunaraðferð standi valið á mill eftirfarandi jarðganga sem næsta jarðgangakosts á Austurlandi (í landfræðilegri röð frá norðri til suðurs):

 

 Jarðgöng

 Núvirtur heildarábati í mkr. (arðsemi %)

 Spáð fækkun óhappa

Tenging atvinnu og búsvæða 

 Byggða-þróun

Vopnafjörður - Hérað

 -1.696 (1,05)

 4,4

 ++

 +++

Seyðisfjörður - Norðfjarðar um Mjóafjörð

 -2.764 (2,3)

 9,3

 +++

 +++ 

Eskifjörður - Norðfjörður

 -1.900 (1,75)

 11,8

 +

 +

Fáskrúðsfjörður -   Stöðvarfjörður

 -653 (4,05)

 16,4

 +

 +

Undir Berufjörð (stutt)

 -524 (4,2)

 4,2

 ++

 ++ 

Undir Berufjörð (löng)

 -1.506 (2,7)

 4,6

 ++

 ++

Breiðdalur – Berufjörður  með þverun

 -739 (3,8)

 9,5

 ++

 ++

Undir Lónsheiði milli Lóns og Álftafjarðar

 -753 (2,1)

 2,1

 0

 +

 

Höfundar skýrslunnar eru Jón Þorvaldur Heiðarsson og Valtýr Sigurbjarnarson en verkefnisstjóri var Hjalti Jóhannesson.  Skýrsluna í heild sinni má sjá hér.