RHA - Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri

Breytingar hafa orðið á starfsemi Rannsóknastofnunar Háskólans á Akureyri (RHA) samfara skipulagsbreytingum hjá Háskólanum á Akureyri.  Breytingar þessar hjá RHA tóku gildi 1. ágúst síðastliðinn.  Samfara þessum breytingum hefur nafn stofnunarinnar breyst og heitir hún nú RHA - Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri.

 

Breytingar hafa orðið á starfsemi Rannsóknastofnunar Háskólans á Akureyri (RHA) samfara skipulagsbreytingum hjá Háskólanum á Akureyri.  Breytingar þessar hjá RHA tóku gildi 1. ágúst síðastliðinn.  Samfara þessum breytingum hefur nafn stofnunarinnar breyst og heitir hún nú RHA - Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri.

Í hnotskurn að þá mun RHA framvegis sjá um þá þætti sem Rannsóknavið Háskólans á Akureyri og RHA hafa hingað til haft á höndum sér.  Þetta eru þættir er lúta að stjórnsýslu, umsjón, þjónustu og ráðgjöf við rannsóknir í HA.

Hlutverk RHA er að efla rannsóknastarfsemi við Háskólann á Akureyri sem og styrkja tengsl háskólans við atvinnulífið.  Einnig hefur miðstöðin það hlutverk að vinna að þróun nýrra verkefna innan HA og koma þeim í réttan farveg. 

Markmiðið með stofnun Rannsókna- og þróunarmiðstöðvar HA er í meginatriðum fjórþætt:

  • Efla umsýslu og þjónustu við rannsóknir innan HA með það að markmiði að efla rannsóknir við HA og auka fjármagn til rannsókna úr samkeppnissjóðum. 
  • Vinna að þróunar- og sérverkefnum á vegum HA á skilvirkan og markvissan hátt. 
  • Vera tengiliður við setur og stofnanir sem starfa innan eða í tengslum við HA og skapa umgjörð til að hægt sé að hýsa litlar stofnanir og setur á sem skilvirkastan og hagkvæmastan hátt.
  • Vera tengiliður HA við atvinnulífið með því að sinna verkefnum fyrir atvinnulífið og stuðla að þekkingaryfirfærslu þangað frá HA.  

Það er von og trú forsvarsmanna Háskólans á Akureyri og framkvæmdastjóra RHA að umræddar breytingar verði til þess að efla enn frekar rannsóknir við HA og renni þannig stoðum undir framtíðarsókn háskólans.