Sérfræðingur við rannsóknir og ráðgjafarstörf

Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri er öflug rannsóknastofnun sem vaxið hefur mikið á undanförnum árum. Stofnunin fæst einkum við rannsóknir á samfélagsmálum í víðum skilningi, byggðamálum, sveitarstjórnarmálum, atvinnumálum, samgöngumálum, stjórnsýslu, nýsköpunarmálum, mati á umhverfisáhrifum auk framkvæmdar kannana og þjónusturannsókna af ýmsu tagi. Vegna afleysinga er auglýst eftir sérfræðingi til rannsókna- og ráðgjafarstarfa í fullt starf. Ráðningin er til eins árs en með möguleika á framlengingu ef verkefnastaða leyfir. Nauðsynlegt er að sá einstaklingur sem ráðinn verður hafi reynslu af þátttöku í innlendum og alþjóðlegum rannsóknarverkefnum og hafi gott vald á erlendum
tungumálun (ensku og/eða skandinavísku). Þá er nauðsynlegt að umsækjendur hafi góð tök á megindlegri aðferðafræði og reynslu af tölfræðilegum greiningum. Æskileg er reynsla við notkun á SPSS forritinu. Fyrst og fremst er leitað að starfskrafti með meistara- eða doktorspróf í stjórnmálafræði, félagsfræði, hagfræði eða landfræði, fleiri fræðasvið koma einnig til greina.

Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri er öflug rannsóknastofnun sem vaxið hefur mikið á undanförnum árum. Stofnunin fæst einkum við rannsóknir á samfélagsmálum í víðum skilningi, byggðamálum, sveitarstjórnarmálum, atvinnumálum, samgöngumálum, stjórnsýslu, nýsköpunarmálum, mati á umhverfisáhrifum auk framkvæmdar kannana og þjónusturannsókna af ýmsu tagi. Vegna afleysinga er auglýst eftir sérfræðingi til rannsókna- og ráðgjafarstarfa í fullt starf. Ráðningin er til eins árs en með möguleika á framlengingu ef verkefnastaða leyfir. Nauðsynlegt er að sá einstaklingur sem ráðinn verður hafi reynslu af þátttöku í innlendum og alþjóðlegum rannsóknarverkefnum og hafi gott vald á erlendum
tungumálun (ensku og/eða skandinavísku). Þá er nauðsynlegt að umsækjendur hafi góð tök á megindlegri aðferðafræði og reynslu af tölfræðilegum greiningum. Æskileg er reynsla við notkun á SPSS forritinu. Fyrst og fremst er leitað að starfskrafti með meistara- eða doktorspróf í stjórnmálafræði, félagsfræði, hagfræði eða landfræði, fleiri fræðasvið koma einnig til greina.

Launakjör eru skv. kjarasamningum Félags háskólakennara á Akureyri. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Nánari upplýsingar gefa Ögmundur Knútsson framkvæmdastjóri (ogmundur@unak.is) eða Hjalti Jóhannesson aðstoðarframkvæmdastjóri (hjalti@unak.is). Einnig veita þeir upplýsingar í síma 460
8900. Upplýsingar um stofnunina má finna á www.rha.is. Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember nk. og skulu umsóknir ásamt staðfestum prófvottorðum og ferilskrá sendar á:
Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri,
Borgum v/Norðurslóð,
600 Akureyri.