RHA tekur að sér umsjón Sprotasjóðs fyrir menntamálaráðuneyti

RHA hefur skrifað undir samning við menntamálaráðuneytið um umsjón og umsýslu Sprotasjóðs til næstu þriggja ára. Sprotasjóður styður við þróun og nýjungar í starfi leik- grunn- og framhaldsskóla í samræmi við stefnu stjórnvalda og aðalnámskrá þessara skólastiga.

Umsjón sjóðsins er fjölþætt, s.s.   umsjón með stjórnarfundum, umsýslu umsókna í sjóðinn á umsóknarvef stjórnarráðsins og vinnu umsókna í hendur stjórnar eftir þeim reglum og viðmiðum sem hún setur fram. Auk þess felst í samningnum að vinna tillögur stjórnar til menntamálaráðherra um úthlutun úr sjóðnum í samræmi við reglur Sprotasjóðs og annast formleg samskipti við umsækjendur, ásamt því að hafa umsjón með  styrkveitingum frá Sprotasjóði og  með rafrænum gögnum og upplýsingum ásamt birtingu áfanga- og lokaskýrslna verkefna sem styrk hljóta. Þá mun RHA sjá um  skil á skýrslu til menntamálaráðuneytis um rekstur sjóðsins.

Rannsókn á samfélagsáhrifum álvers- og virkjunarframkvæmda á Austurlandi: Könnun meðal almennings haustið 2008

Í júní var gengið frá skýrslu um könnun sem fór fram meðal fólks á aldrinum 22-67 ára. Úrtak var 4.008 manns af áhrifasvæði á Austurlandi og í Eyjafirði. Eins og í fyrri könnunum í verkefninu má sjá að áhrif framkvæmdanna eru langmest á miðsvæði Austurlands. Þetta varðar t.d. áhrif á fjárhagslega afkomu og þátttöku í framkvæmdunum. Norðursvæði áhrifasvæðisins og jafnvel Eyjafjarðarsvæðið virðast tengjast framkvæmdunum meira en suðursvæðið. Ýmislegt bendir til að álag á samfélagið og þjónustu sem kom fram í könnun árið 2007 sé að jafnast út. Hvað varðar viðhorf til atriða er varða ýmis búsetuskilyrði er heldur minni munur milli svæða en í könnun 2007.

Sjá nánar um niðurstöður í skýrslunni hér.