RHA tekur þátt í Vísindavöku RANNÍS

Vísindavaka Rannís verður haldin í Háskólabíói föstudaginn 27. sept. kl. 17:00-22:00. Rannsóknamiðstöð HA verður þar með kynningu á miðstöðinni ásamt því að kynna niðurstöður úr verkefninu Climate Changes og er yfirskrift kynningarinnar Loftslagsbreytingar - Hvað vita Íslendingar? Nánari upplýsingar um dagskrá Vísindavöku RANNÍS er að finna hér


Breytingar á starfsmannahaldi RHA

Þær breytingar hafa orðið á starfsmannahaldi RHA að Sigrún Vésteinsdóttir verkefnisstjóri hefur hafið störf að nýju  eftir fæðingarorlof.  Hjalti Jóhannesson mun koma til starfa eftir helgina eftir afleysingu sem sveitastjóri í Hörgárbyggð. Halla Hafbergsdóttir hóf störf sl. vor og mun leysa Hjördísi Sigursteinsdóttur sérfræðing af sem nú er í leyfi.
Halla er viðskiptafræðingur að mennt og lauk í vor meistaragráðu í Náttúrutengdri ferðaþjónustu frá Universitetet for miljø- og biovitenskap í Noregi.  Hún hefur meðal annars starfað sem verkefnisstjóri, skrifstofustjóri og verslunarstjóri. 
Þá hefur Marta Einarsdóttir verið ráðinn til starfa hjá RHA. Marta hefur nýlokið doktorsprófi frá East Anglia háskólanum í Bretlandi  á sviði menntavísinda með áherslu á kynjafræði og þróunarfræði. Hún lauk meistaraprófi frá sama háskóla í þróunarfræði með áherslu á kynjafræði. Þar áður lauk hún kennaraprófi frá Det Nødvendige Seminarium í Danmörku, diplómanámi í hagnýtri fjölmiðlun frá Háskóla Íslands og BA prófi í sálarfræði frá sama skóla. Hún hefur áður starfað sem verkefnisstjóri félagslegra verkefna í Mósambík fyrir Þróunarsamvinnustofnun Íslands, sem grunnskólakennari og við sölu- og skrifstofustörf. 


Vel heppnuð ráðstefna um Loftslagsbreytingar á norðlægum svæðum

Þann 22.-23. ágúst fór fram í Háskólanum á Akureyri ráðstefnan Loftslagsbreytingar á norðlægum svæðum (Climate Change in Northern Territories. Sharing Experiences, Exploring New Methods and Assessing Socio-Economic Impacts). Ráðstefnan var samvinnuverkefni Evrópuverkefnisins ESPON – ENECON og Rannsóknarþings Norðursins (NRF). Bæði verkefnin eru vistuð við RHA – Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri. Alls voru flutt 48 erindi um málefni Norðurslóða auk opnunarávarps Ólafs Ragnars Grímssonar forseta Íslands. Ráðstefnuna sóttu alls 110 manns frá 14 löndum. Helmingur þátttakenda eða 57 voru þó Íslendingar, flestir þeirra frá HA og Akureyri. Starfsmenn Háskólans á Akureyri fluttu alls 14 erindi á ráðstefnunni. Það mun vera metfjöldi á framlögum starfsmanna skólans á alþjóðlegri ráðstefnu. Ráðstefnan tókst mjög vel og var hún mikilvægt framlag til umræðu um umhverfismál á norðurslóðum. Erindin voru tekin upp og verða birt innan skamms á heimasíðu ráðstefnunnar.

RHA skipuleggur ráðstefnu Rannsóknaþings Norðursins (NRF)

Yfirskrift ráðstefnunnar er:
CLIMATE CHANGE IN NORTHERN TERRITORIES                       
Sharing Experiences and Exploring New Methods Assessing Socio-Economic Impacts

Þetta er 7. ráðstefna Rannsóknarþings Norðursins, e: Northern Research Forum (NRF) en áður hafa ráðstefnur NRF verið haldnar, auk Íslands, í Rússlandi, Kanada, Bandaríkjunum, Finnlandi og Svíþjóð. Að þessu sinni er rannsóknaþingið haldið í samvinnu við Evrópuverkefnið ESPON/ENECOM hér á Akureyri í húsakynnum Háskólans.  

Yfirskrift ráðstefnunnar er Umhverfisbreytingar á norðlægum slóðum og verða um 60 erindi flutt á ráðstefnunni í  fjölda málstofa. Yfir hundrað manns hafa þegar skráð sig og er búist við um 120 þátttakendum. Forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson opnar ráðstefnuna. Tveir starfsmenn RHA verða með erindi á ráðstefnunni, Eva Halapi með erindið: Climate Change – Perceptions and knowledge among young adults in Iceland og Anna Lilja Sigurvinsdóttir með erindið: Awareness, perception and attitudes on global climate change among Icelanders.

Ráðstefnan verður haldin í Háskólanum á Akureyri dagana 22.-23. ágúst. Allar nánari upplýsingar og skráningareyðublað er að finna á www.nrf.is

 

RHA er einn af stofnaðilum Norðurslóðanets Íslands

 

Norðurslóðanet Íslands - þjónustumiðstöð norðurslóða (Icelandic Arctic Cooperation Network) er sameiginlegur vettvangur stofnana, fyrirtækja og annarra hagsmunaaðila á Íslandi sem vinna að málefnum norðurslóða. Norðurslóðanetið hvetur til fjölbreytilegrar þátttöku hagsmunaaðila frá öllum landshlutum. Tilgangur netsins er að styðja við samstarf félaga sinna; auka sýnileika og skilning á málefnum svæðisins; upplýsa áhugasama innanlands og erlendis um þá þekkingu, reynslu og mannauð sem Ísland býr yfir; einfalda aðgengi að upplýsingum um norðurslóðir; og veita leiðbeiningar og ráðgjöf þeim sem til netsins leita. www.arcticiceland.is

 

Aðstoðarforstöðumaður RHA í afleysingar sem sveitarstjóri

Hjalti Jóhannesson, aðstoðarforstöðumaður RHA hefur verið ráðinn tímabundið til 1. september til að sinna störfum sveitarstjóra Hörgarsveitar. Hann mun verða í leyfi frá RHA á meðan en fylgja þó eftir nokkrum verkefnum á stofnuninni fyrst um sinn.

Netávani - tveggja ára rannsóknarverkefni lokið.

 Netávani (Internet Addictive Behaviour, IAB) er skilgreindur sem hegðunarmynstur sem einkennist af ákveðnu stjórnleysi í internet notkun. Þess konar hegðun getur leitt til einangrunar og dregið úr félags- og námslegri virkni, áhuga á tómstundum og haft áhrif á heilsu.
Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri (RHA) tók þátt í tveggja ára rannsóknarverkefni sem unnið var í samstarfi fræðimanna í sex löndum með stuðningi frá internetöryggisáætlun ESB.  Verkefnið hafði vinnuheitið EU NET ADB (sjá  vefsiðu) og var markmið þess að meta algengi og áþrifaþætti netávana.  
Rannsóknin tók til meira en 13.000 ungmenna á aldrinum 15-16 ára í Evrópu og  þar af voru rúmlega 2.000 á Íslandi. Meðal þess sem var til skoðunar í rannsókninni voru internetnotkun, bakgrunnsþættir (námsárangur, reglur foreldra), matskvarði fyrir netávana (Internet Addiction Test –IAT) , leikjanotkun(AICA-S), fjárhættuspil (SOG-RA) og persónulegir eiginleikar (Youth Self Report).  Að auki voru tekin viðtöl við þátttakendur sem sýndu merki um netávana til að skoða nánar þau ferli sem þar liggja að baki.   
 

Jafnlaunakönnun Akureyrarbæjar 2012

RHA gerði úttekt á launakjörum starfsfólks Akureyrarbæjar árið 2012 og var rannsókninni sérstaklega ætlað að varpa ljósi á hugsanlegan kynbundinn launamun meðal starfsmanna bæjarins.

Helstu niðurstöður eru að óútskýrður launamunur karla og kvenna var 3,9% í heildarlaunum starfsfólks í fullu starfi þegar búið var að taka tillit til menntunar, starfs, deildar, aldurs, starfaldurs og vinnutíma. Óútskýrður launamunur karla og kvenna var 1,5% í dagvinnulaunum starfsfólks uppreiknuð miðað við fulla stöðu þegar búið var að taka tillit til menntunarálags, starfs, deildar, aldurs, starfaldurs og vinnutíma, körlum í vil.

Í úttekt sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gerði árið 1998 á launum starfsfólks Akureyrarbæjar kom í ljós að þegar búið var að taka tillit til menntunar, starfs, deildar, aldurs, starfaldurs og vinnutíma voru heildarlaun kvenna 8% lægri en heildarlaun karla. Þessi munur var kominn niður í 2-3% árið 2007 en hefur nú hækkað lítillega aftur og er 3,9% í þessari nýju rannsókn RHA.

Hvað dagvinnulaunin varðar þá kom í ljós í úttektinni árið 2007 að þegar búið var að taka tillit til áhrifaþátta voru dagvinnulaun kvenna 1,0% hærri en dagvinnulaun karla. Nú hefur þetta snúist við og hafa konur nú 1,5% lægri dagvinnulaun en karlar að teknu tilliti til áhrifaþátta.

Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri á Akureyri, segist ánægður með að þessi rannsókn hafi verið gerð og telur mikilvægt að slík vinna fari reglulega fram. „Ég gerði mér vonir um að niðurstaðan væri ekki síðri en árið 2007 og helst betri því auðvitað á kynbundinn launamunur ekki að þekkjast. Hins vegar kemur í ljós að það hefur heldur sigið á ógæfuhliðina ef svo má að orði komast þótt breytingin sé ekki mikil og kynbundinn launamunur hjá okkur sé talsvert minni en hjá öðrum miðað við kannanir. Nú er það okkar hlutverk að rýna í tölurnar og skoða hvar við getum bætt okkur.“ segir Eiríkur Björn.

Bæjarráð, samfélags- og mannréttindaráð og kjarasamninganefnd Akureyrarbæjar hafa ákveðið að stofna vinnuhóp sem hefur það hlutverk að greina ástæður þess að munur mælist á launum kynjanna og gera tillögur að úrbótum.

Ráðstefna um loftslagsbreytingar á norðurslóðum

Dagana 22. og 23. ágúst næstkomandi verður haldin í Háskólanum á Akureyri ráðstefna á vegum Rannsóknaþings Norðursins (NRF) og ESPON verkefnisins ENECON en þetta eru hvort tveggja erlend samstarfsverkefni sem RHA sinnir að verulegu leyti.

Undirþemu ráðstefnunnar varða samfélags- og efnahagsleg áhrif þessara breytinga og aðferðir til að meta þessi áhrif. Þá verður fjallað um skipulagsmál og hvernig samfélög geta best aðlagað sig þessum breytingum. Þannig ætti ráðstefnan m.a. að höfða vel til sveitarstjórnarmanna og fagfólks sem hefur umhverfis- og skipulagsmál á sínu sviði.

Frestur til að skila inn ágripum af erindum er til 28. febrúar (15. mars fyrir unga vísindamenn). Opnað verður fyrir skráningu á ráðstefnuna 5. apríl. Nánari upplýsingar má finna á vefsíðum NRF og ENECON.

Opið fyrir umsóknir í Sprotasjóð

Meðal verkefna RHA er að annast umsýslu með Sprotasjóði fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Nú er búið að opna fyrir umsóknir í sjóðinn fyrir úthlutunarárið 2013-2014. Auglýsingu þess efnis, ásamt frekari upplýsingum, má finna á umsóknarvef Sprotasjóðs.